Αρχική > Humor/χυμός ζωής, Γενικά, Συνομωσιολογία > "Σχέδιο εξόντωσης ΚΚ του Βου"- Ομάδα "Ε", Επίκαιρα και δεκάδες μπλογκ

"Σχέδιο εξόντωσης ΚΚ του Βου"- Ομάδα "Ε", Επίκαιρα και δεκάδες μπλογκ

Ο ΚΚ ο Βους …μετανάστευσε στην Αριζόνα, (: συνειρμικά)

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στην Αριζόνα των ΗΠΑ καθώς μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχει εκδηλωθεί ποτέ στη χώρα και η μεγαλύτερη φωτιά στην Ιστορία της Πολιτείας, συνεχίζει να κατακαίει δασικές εκτάσεις, .

***
Ομάδα «Ε»/Φουράκης:
Πρός τόν πρώην Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἑλλάδος
Ἐξοχώτατον Κύριον Κωνσταντῖνον Καραμανλή
Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε,
 
Γνωρίζομεν πῶς καί διατί ἤχθητε εἰς τήν ἀπόφασιν να διενεργηθοῦν πρόωροι ἐκλογαί. Γνωρίζομεν ὡσαύτως τάς πρός τά μέλη τῆς οἰκογενείας Σας ἀπειλάς αλλά καί τάς ἀπειλάς πρός τό πρόσωπόν Σας περί “λευκοῦ θανάτου” τάς ὁποίας ἐλάβατε αὐτοπροσώπος ὑπό μορφήν “ἀπροσδιορίστου” δῆθεν πηγῆς ἐκπορεύσεως καί διαχύσεως πληροφοριῶν ἀλλά καί φιλικῶν συμβουλῶν περί ἀποτροπῆς αὐτῶν παρά γνωστοτάτου παγκοσμίου οἰκονομικού, καί ὄχι μόνον, παράγοντος, ἅμα δέ καί ὑπό ἐκπροσώπου παγκοσμίας θρησκευτικῆς, οἰκονομικῆς, πολιτικῆς κ.λ.π., κ.λ.π., σέκτας, οἱ ὁποῖοι Σᾶς ἐπεσκέφθησαν εἰς τό Μέγαρον Μαξίμου, καί ὄχι μόνον, (16η Μαρτίου 2009 καί 30η Ιουνίου 2009) καί Σᾶς “ἐνεπιστεύθησαν” τάς κατά τῆς οἰκογενείας Σας καί τοῦ προσώπου Σας ἀπειλάς.
Γνωρίζομεν τά περί τῆς ἀπειλῆς πολέμου μέ τήν Τουρκία. Γνωρίζομεν βεβαίως καί ὡρισμένας ἀτασθαλίας εἰς τάς ὁποίας ὑποπέσατε, καί αἱ ὁποῖαι ἐχρησιμοποιήθησαν ὡς ἀπειλαί ἐναντίον Σας ἵνα μή ἀποκαλυφθῶσιν. Γνωρίζομεν ὅτι ὁ λόγος δι᾽ ὅν ὑπέστητε ὅλας τάς ἀνωτέρω καί ἔτι πλείονας “πιέσεις” ἦτο τό ὑμέτερον ἀσυμβίβαστον ἐπί τοῦ θέματος τῆς ὀνομασίας τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων· ἦτο προσέτι ἡ ἐμμονή Σας νά ἀνερευνᾶτε ἐπικινδύνως τό θέμα τῶν “Γκρίζων Ζωνῶν” εἱς τό Αἰγαῖον καί ἡ πρόθεσίς Σας νά μήν ἀποδεχθῆτε τήν ἔνταξιν τής Τουρκίας εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν.
Πρός τούτοις προεκάλεσε ἡ ὑμετέρα ἐπιλογή καί ἀπόφασις ὅπως συνεργασθῆτε ἐπί τῆς οὐσίας μετά τῆς Ρωσσίας, φέρ᾿ εἰπεῖν ἐπί τοῦ θέματος τοῦ Ἀγωγοῦ, ἐν ταὐτῷ δέ εἴχατε δημιουργήσει ἐπικίνδυνα δι᾽ὡρισμένους “ἀνοίγματα” καί ἀγαθάς σχέσεις μετά τῆς Κίνας (π.χ. COSCO). Ἐπί πλέον ἡ παραγγελία τῶν Ρωσσικῶν ἁρμάτων ἀπετέλεσεν τελικῶς, τήν σταγόνα ἡ ὁποία “ξεχείλισε τό ποτήριον”, καί ἐνῶ αἱ ἀποφάσεις εἶχον ληφθῆ κατά μῆνα Μάϊον εἰς ξενοδοχεῖον “Ἀστέρας τῆς Βουλιαγμένης” εἰς ὅ συνεδρίασεν ἡ Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, ἡ καθαίρεσις ὑμῶν ἐπεταχύνθη προκειμένου νά σᾶς διαδεχθῆ ἡγέτης τις ὅστις ἤθελε πραγματοποιήσει ὅλας τάς ἀπαιτήσεις ὅλων αὐτῶν τῶν ὑπονομευτῶν καί ἐπιβουλευομένων τήν Ἑλλάδα, καί ὅστις θά ἤθελε ὑπηρετήσει ἐπωφελέστερα τά συμφέροντά των.
Γνωρίζομεν ὡσαύτως ὅτι προκειμένου νά ἀποφύγητε τά ἀνωτέρω ἀναφερόμενα δεινά ὑπακούσατε εἰς ἐντολάς κατά τήν διάρκεια τῆς προεκλογικῆς περιόδου, ἐπράξατε τό κατά τήν ὑμετέραν δύναμιν διά νά ἡττηθῆτε εἰς τάς ἐκλογάς μέ ὅσην ἠδύνατο μεγαλυτέραν δυσμενῆ δι᾽ ὑμᾶς διαφοράν, ἵνα παράσχητε ὡς οἷόν τε ἐστίν μεγαλυτέραν αὐτοδυναμίαν εἰς τήν νέαν κυβέρνησιν.
Γνωρίζομεν, τέλος, ὅτι ἐπειδή ὅλα αὐτά δέν κατέστησαν δυνατά, τά τῶν ἐκλογῶν ἀποτελέσματα ὑπέστησαν σοβαροτάτην καί πρωτοφανῆ νοθείαν οὐχί ἄνευ τῆς ὑμετέρας γνώσεως καί ἀνοχῆς. Θα ἦτο ὅμως μέγα λάθος ἐκ μέρους Σας, κύριε Καραμανλή, νά πιστεύητε ὅτι ἐπειδή ἀπεφασίσαμε νά καταστήσωμεν γνωστά εἰς τόν Ἑλληνικόν λαόν τά ὡς ἄνω ἀναφερθέντα ἵνα ἀποκατασταθῆ ἡ ἀλήθεια τῶν πραγμάτων, εἴμεθα μεθ᾽ ὑμῶν. Ἐξ ἀντιθέτου Σᾶς θεωροῦμεν ὡς τήν χειροτέραν κυβέρνησιν ἐξ ὅσων ἐκυβέρνησαν ποτέ τήν Ἑλλάδα, ὑμᾶς δέ προσωπικῶς τόν πλέον κακόν καί ἀδρανῆ πρόεδρον κυβερνήσεως.
ΕΠΙΚΑΙΡΑ:
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚ στα ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Σχέδιο δολοφονίας του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή με την κωδική ονομασία «Πυθία 1», το οποίο φέρεται να εκπονήθηκε από «συμμαχικές μυστικές υπηρεσίες» και να ανατέθηκε σε τουλάχιστον είκοσι Έλληνες συνεργάτες τους, που «δεν ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο», αποκαλύπτουν τα «Επίκαιρα».

(http://www.epikaira.gr/epikairo.php?id=22439&categories_id=69)

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: